eNIC Host Logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Secure Payment Paypal

วิธีการชำระค่าบริการ (Payment)


ท่านสามารถชำระค่าบริการ โดยโอนเงินค่าเป็นเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือโอนผ่านตู้ ATM จากธนาคารที่ท่านใช้บริการ หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ด้วยระบบความปลอดภัยสูงผ่านระบบของ PayPal ท่านจึงมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย


 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สาขา: อุดรธานี
 • ชื่อบัญชี: กษิดิศ วิจิตรโสภณ
 • บัญชี: ออมทรัพย์
 • เลขที่บัญชี: 510-4-09478-1
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • สาขา: ถนนประจักษ์
 • ชื่อบัญชี: กษิดิศ วิจิตรโสภณ
 • บัญชี: ออมทรัพย์
 • เลขที่บัญชี: 342-2-41199-1
 • ผ่านบัตรเครดิต


 • PayPal Account:
 • kasidit_tan@hotmail.com


รายละเอียดการชำระค่าบริการ

ธนาคาร :
สาขา :
(สาขาที่ท่านใช้บริการ)
วิธีการชำระเงิน :

วันที่ชำระเงิน :

เวลาที่ชำระเงิน: :
จำนวนเงิน: บาท
ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ชื่อจริง :
นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โดเมนเนม :

เมื่อท่านชำระเงินตามช่องทางในข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อความรวดเร็ว โปรดโทรแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการได้ที่ 086-861-0169
หรือ Scan หลักฐานการโอนเงินและส่งมาที่ admin@enichost.com หรือ กรอกส่งข้อมูลการชำระค่าบริการของท่าน ผ่านแบบฟอร์มนี้ เมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากท่านแล้ว ทางเราจะรีบดำเนินการทันที นับแต่ได้รับการยืนยัน
Powered By Logo Powered By Logo Application
  © 2006 - 2010 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย eNIC Host , สงวนไว้ซึ่งทั้งหมด. ข้อตกลงในการใช้บริการ
สอบถาม Telephone Numberโทร eNIC Host Telephone number , Email E-Mail Email to administrator , MSN MSN Live Chat to administrator